A jó pásztor – Toursi-Szent Márton élete

Producer: Hábermann Jenő
Rendező: Pajer Róber
Operatőr: B. Marton Frigyes, Markert Károly
Narrátor: Lux Ádám
Szereplők: Porogi Ádám, Rubold Ödön, Cs. Németh Lajos, Bajomi Nagy György, Barabás Béla, Benkő Géza, Bordán Irén, Dobronay László, Janik László, Mag István, Pajer Barnabás, Tari Györgyi, Timon Barnabás, Urmai Gábor, Varju Kálmán
Forgatókönyvíró: Hevér Zoltán, Pajer Róbert

2016-ben lesz Szent Márton születésének 1700. évfordulója. A keresztény ókor és középkor e kiemelkedő szentjét választotta Géza fejedelem 996-ban az ország első bencés apátsága védőszentjének. Ez a választás a karoling-kori királyi hagyományokra, valamint arra az eleven tradícióra megy vissza, amely Szent Márton szülőhelyét Pannónia Szent Hegyéhez, Pannonhalmához kötötte: „István a Szent Hegynek mondott helyen, ott, ahol Szent Márton, amikor még Pannóniában élt, imádságra helyet jelölt ki magának, az ő nevére monostort épített” (Hartvik-legenda, 12. század).
Egy olyan emberre szeretnénk ráirányítani a figyelmet, aki életével, cselekedeteivel példakép mindannyiunk számára.
Ő Márton, akit az Egyház szentként tisztel és aki az újabb történeti kutatások alapján a mai Szombathelyen született, akkor, amikor a települést még Savariának hívták az alapító rómaiak.
Szeretnénk megszólítani az embereket: határainkon innen és túl. Hiszen éltének döntő részét az akkori Galliában ( ma Franciaország) töltötte, és 371-ben Mártont Tours püspökévé választották meg. Természetesen a lelkiségi, szakrális valamint a történelmi, kulturális és néphagyomány elemeit ötvöző filmünkkel a célunk Márton személyének megismertetésén túl a közösségformálás is: Fiataloknak és időseknek egyaránt szánjuk filmünket. A korszakot bemutató tananyag színes, érdekes oktatási segédleteként kitűnően használható lesz az alap-,a közép-, és akár a felsőfokú oktatásban is, hiánypótló mivolta miatt.
Az Európa Tanács már 2005-ben a Szombathelytől Tours-ig vezető útvonalat Európai Kulturális Útvonallá nyilvánította, hogy bemutassa Európa legnépszerűbb szentje, Szent Márton életét és kultuszának kiemelkedő emlékeit…
Szent Márton 316-ban született a pannóniai Savariában, melynek helyén a mai Szombathely városa épült. Katonai tribunus fiaként tizenöt éves korában maga is katonának állt. A Római Birodalom katonái közül kitűnt jóságával, a betegek és a szegények iránti részvétével. Tizennyolc éves korában Amiens-ben megkeresztelkedett– abban a városban, ahol egy didergő koldusnak adta a fele köpenyét. Álmában Jézus elmondta neki, hogy ő volt a koldus, akivel jót tett. A látomás hatására kereszténnyé lett, elhagyta a katonai pályát, és térítő útra indult…

Jelenetfotó
Szent Marton
This entry was posted in Nincs kategorizálva. Bookmark the permalink.