Hírek


Adatkezelési tájékoztatót

A tájékoztatót a mellékelt linkre kattintva letöltheted: Link!


Utómunkálatok alatt

Szabadságunk harcosai – 1956

A sorozat: 15 db 2-5 perces rászeket tartalmaz

A “Szabadságunk harcosai – 1956” munkacímű sorozat, 15 darab játékfilmes elemekkel operáló 2-5 perces önálló fikciós kisfilmből épül fel. Egy-egy konkrét személy, vagy kiemelkedőt nyújtó csoport részvételéről, helytállásáról és az őket eltipró megtorlásról szólnak. Közös jellemzőjük, hogy elsősorban nem az eseményekre, hanem magára az emberre koncentrálnak. Olyan helyzeteket, és ismert vagy eddig kevéssé ismert hősöket mutatunk be, akikről érezhetjük, hogy valójában bármelyikünk lehetne. Mini „játékfilmek” ezek, amelyek egy szempillantás alatt a hevesen sodró, vagy éppen mélységesen nyomasztó helyzetek kellős közepébe repítenek minket. Minden kisfilm egy-egy portré; egymástól különböző személyiségek és emberi sorsok, amelyek mégis közös sorsra, történetre mutatnak; kirajzolódik belőlük a nemzeti közösség szabadságvágya, bátorsága és heroizmusa. Így a megannyi érdekes és beszédes pillanatot feldolgozó kisfilmek összessége komplett sorozatként olyan tematikát hordoz, amely az antikommunista szabadságharc teljes keresztmetszetét is elénk tárja. A kisfilmek történetét a narrátor elbeszélése teszi egyértelművé. A lezárás néhány az adott kisfilm témájához kötődő drámai közlés vagy adat.

A televíziós sugárzás mellett az összes kisfilm „örök darabként” tökéletesen hasznosítható a következő években iskolai oktatásban, múzeumi tárlatok kiegészítőjeként, illetve a lekülönbözőbb internetes felhasználásokban (különös tekintettel az utóbbi idők kutatási eredményeinek megismertetésére).


Utómunkálatok alatt

A vadkan vadászat

1664 novemberében vagyunk. Csend. Bágyadt napsütés. A kursaneci erdő őszvégi békéjét hirtelen vadásztársaság zaja veri fel. Kürt… kutyák…lódobogás….valami mintha mozdulna a bozótban…valami reccsen…

A vadászok vezetője Zrínyi Miklós, az ország egyik leghatalmasabb embere. Sem ő, sem a vidám társaság tagjai ekkor még nem is sejthetik, miképpen végződik ez nap…

A film feszült képsorokkal indít, bemutatva a magyar történelem egy máig sem teljesen tisztázott tragikus eseményét, mely a későbbiekben hatással lesz az egész ország sorsára. Vadászbaleset, vagy merénylet? Számos elmélet és magyarázat, szóbeszéd és anekdota tárgyát képezi ennek az őszvégi napnak a történése. Vajon hihető-e, hogy a neves hadvezér, kitűnő vadász, és elismert költő élete ilyen fatális véget érjen? Ki volt Ő, kinek szörnyű végzetét még olyan hatalmasságok is megkönnyezték, mint XIV. Lajos, a Napkirály?

A történet folytatásaként időben visszaugrunk: megismerhetjük Zrínyi életet, kora nem kevéssé zavaros állapotait, a három részre szakadt ország kitartó küzdelmét a fennmaradásért. Érdekek és ellenérdekek, hatalmi játszmák, és személyes ambíciók szövevénye mellett, avagy ezek árnyékában jelenik meg az egyéni hősiesség, a keresztény hit, és a haza védelme. A kor fontosabb szereplői, illetve Zrínyi családja, közeli barátai jelenítődnek meg a képeken, melyek lassan sodornak minket a végzetes vadászat felé . A jelenetek egy részét több verzióban is láthatjuk, nem titkolva, hogy a források egymásnak sokszor ellentmondanak.

Filmünkkel számos kérdést próbálunk felvetni,a játékfilmes a narrációeszközivel látványos és pergő képsorokkal értelmezni. Kísérletet teszünk az összefüggések bemutatására, a tények és a legendák elválasztására . Hitelesen próbáljuk bemutatni a kort, a fő helyszíneket, illetve az eseményeket mozgató, vagy azokat elszenvedő személyeket. Lehetőségeink szerint nagyszabású, és látványos képekkel a néző elé tárni a kor világát, és egy karizmatikus férfi küzdelmes életét.


Utómunkálatok alatt

A játék-özvegy

“A jövő alkoholizmusa a számítógépes játékfüggőség.”

Egy 2013-as tanulmány szerint a számítógépes játékokat használó fiatalok kilenc százaléka válik szenvedélybeteggé. Magyarország lakosságának kilenc százaléka alkoholista. A két adat ijesztően hasonló.

Történetünk hőse Szilvia, aki egyedül neveli a fiát, Dávidot. Dávid is játékfüggő. A fiú 14 éves volt, amikor az apjuk elhagyta a családot. Dávid lassan, észrevétlenül depresszióba zuhant. Szilvia a magányt és a kétségbeesést pedig egyre több alkohollal próbálja feloldani. A fiút Szilvia karácsonyra egy virtuális szemüveggel ajándékozta meg. Ennek lassan két éve már. Azóta az életük megváltozott, és Szilvia azt kívánja, bár sose adta volna fia kezébe a szemüveget. Hiába próbálkozott kedveskedéssel, könyörgéssel, zsarolással, azóta nap nap után szemtanúja a fia lassú elveszítésének, akinek az elmúlt években a való világ elszürkült, a színek átszivárogtak a videojátékok virtuális valóságába. A lehangoló külvilágtól és a családjától elszigetelődött Dávid számára a boldogságot és a társas élményt egy nagyon látványos fantasy játék jelenti, ahol a főhős egy erős és határozott Harcos, olyan karakter, aki Dávid mindig is lenni szeretett volna.

Mikor Dávid már egész napokat végigjátszik, Szilvia drasztikus lépésre szánja el magát: ellopja fia virtuális szemüvegét. De nem is gondolja, hogy a fiú milyen mélyre jutott a virtuális világban, mennyire függ tőle, és milyen veszélyes tud lenni, ha elszakítják attól. Dávid képzeletében az anyja a játékbeli Gonosszá változik. A kezdeti kétségbeesése után a játékon edzett logikájával sikerül bejutnia anyja szobájába, hogy bosszút álljon, és hogy visszaszerezze a szemüveget.

A kisfilm a számítógépes játékfüggő Dávid eszmélésének krónikája, ahogyan ráébred saját függőségére.

Az interneten elérhető beszámolók találó módon játéközvegyeknek nevezik a függővé vált személyekkel élő, olykor totális mellőzöttségbe süllyedő hozzátartozókat.

Kamenár és Petra erotikával fűszerezett bizarr kapcsolata és párviadala mögött felsejlenek egy másik, kegyetlenségtől sem visszariadó, magukat érinthetetlennek gondoló alakok, akikkel a rendőrség nemegyszer szélmalomharcot vív. A több szálon futó izgalmas cselekmény nem várt, helyenként borzongató fordulatokat tartogat.


Előkészítés alatt?

ÉN, TE, ŐK

Péter állásinterjúra utazik Angliába a barátjával. Egy nő, Irene kerül az útjukba, aki összeesik az úttesten. Segíteni akarnak, de balesetet okoznak, s ebben áldozatul esik Péter barátja. A nap végén a két zaklatott ember – Péter és Irene – az ágyban találja magát. Péter számára több lesz az Irene-nel való kapcsolat, mint egy kaland.

Stefan, az egyetem dékánja ezen a napon véletlenül találkozik Irene-nel, azzal a tanítványával, akit húsz évvel ezelőtt elcsábított. A találkozás életre kelti benne a kalandort: elhatározza, hogy újra megszerzi magának a nőt.

Irene-t felkavarja a Stefan-nal való találkozás. A gyűlölettől szinte önkívületbe esik. Összeesik az utcán. Később értesül arról, hogy halálos balesetet okozott.  Az eddig példás családi életet élő anya és feleség élete teljesen kizökken. Kettős játékba kezd: a szeretőjévé teszi Péter, de jövőjét Stefan-nal tervezi.

Hárman háromféleképpen mesélik el a történetüket, a saját, vélt- vagy valós igazságuk szerint. Mindegyik mesében kiderül, hogy a dolgok nem is úgy vannak, ahogyan addig képzeltük.

A három szál egy másik esős napon újra összefut Leeds-ben, s az események drámai fordulatot vesznek.

Rendező: Pacskovszky József

Producer: Hábermann Jenő